CZSK
Novinky
15.11.2022
NAKUPTE HNED, ZAPLAŤTE POZDĚJI
Máme pro vás skvělou zprávu! Od dnešního dne u nás můžete nakoupit hned a zaplatit později. Ve spolupráci s Twistem Vám nabízíme možnost odložené plat... číst celé
25.02.2021
DOPRAVA ZDARMA
U nás máte dopravu zdarma na vybrané produkty nebo při nákupu nad 15 000Kč.  V případě, že máte objednávku pod limitem 15 000Kč, ale zároveň máte v k... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
03.03.2022 Umělý ratan
Umělý ratan na míru
Potřebujete zakrýt nebo zatraktivnit venkovní prostory nebo balkón a ratanové rohože v metráži svými rozměry nevyhovují? Pak využijte naši jedinečnou ... číst celé
Ratanové balkonové zástěny na míru
Potřebujete zakrýt nebo zatraktivnit venkovní prostory nebo balkón a standardizované ratanové balkonové zástěny svými rozměry nevyhovují? Pak využijte... číst celé
Možnosti zastínění balkonu či terasy
Použít je možné umělé živé ploty, umělé bambusové rohože, přírodní proutěné rohože či stínící tkaniny. Od loňského roku jsme do našeho sortimentu nově... číst celé
Zobrazit všechny články

Rychlé online platby

  

 

Dopravci

  
  

 

Facebook

  1. Úvod
  2. REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti ZEROT s.r.o.

se sídlem V Zahradách 171, Průhonice, 252 43

identifikační číslo: 24712204

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 168752

pro on-line obchod umístěný na internetové adrese:

www.originalni – zahrada.cz

 

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Reklamační řád upravuje a podrobně definuje reklamační podmínky a postup při uplatňování reklamace na výrobek či službu, objednanou a zakoupenou u firmy ZEROT s. r.o. se sídlem V Zahradách 171, Průhonice, 252 43, IČ 24712204 (dále jen „Prodávající”) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující”).

 

2.            ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE – ZAHÁJENÍ REKLAMACE

2.1.        Požadavek na reklamaci Kupující uplatňuje vyplněním reklamačního listu a zasláním buď písemně na adresu Podchýšská 129, Praha – Cholupice, 143 00 nebo elektronicky na info@originalni-zahrada.cz.

2.2.        Při uplatnění reklamace je nutno vždy spolu s kompletním zbožím předložit Prodávajícímu doklady o prodeji (resp. nákupu zboží Kupujícím), tj. obchodní fakturu či prodejku a současně podrobně uvést o jakou vadu jde a jak se závada projevuje (vyplněním reklamačního listu).

2.3.        Reklamovaný výrobek je možné doručit na adresu Podchýšská 129, Praha – Cholupice, 143 00 osobně, nebo prostřednictvím přepravní služby či poštou. Vždy je nutné přiložit reklamační list. Bez vyplněného, nebo neúplného reklamačního listu a bez podrobného popisu reklamovaného zboží a znalosti závady, či možných souvisejících okolností jejího vzniku, nelze zahájit reklamační řízení.

2.4.        V případě doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího přepravní službou, musí být reklamované zboží důkladně zabezpečeno proti poškození při přepravě a řádně zabaleno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a kromě reklamovaného zboží včetně příslušenství musí obsahovat kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady (vyplněný reklamační list) a dále pak dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresu a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady na zboží a nelze reklamační řízení započít.

2.5.        Převzetím reklamovaného zboží Prodávajícím, nebo doručením úplné zásilky se všemi náležitostmi poštou či přepravní službou a zaevidováním reklamace v evidenci Prodávajícího je započato reklamační řízení a počíná běžet lhůta na vyřízení reklamace.

2.6.        Případné náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu Podchýšská 129, Praha – Cholupice, 143 00 hradí vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace kupující může tyto náklady požadovat po prodávajícím zpět k úhradě. Nastane-li tato situace, prodávající je oprávněn uhradit dopravní náklady pouze do nezbytné výše, za kterou je možné zboží doručit Prodávajícímu ekonomickým způsobem.

 

3.            PRŮBĚH REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO

3.1.        Doba pro vyřízení reklamace Prodávajícím je nejvýše 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na prodloužené záruční lhůtě. V případě nedodržení této lhůty se postupuje podle Obchodních podmínek firmy ZEROT s.r.o.

 

4.            POSOUZENÍ REKLAMACE U ZÁKAZNÍKA

4.1.        Prodávající je oprávněn v případě, že kupující vyžaduje prověření nároků na uplatnění reklamace výrobku přímo v místě jeho instalace, požadovat po kupujícím úhradu cestovních výdajů a nákladů na práci a výjezd technika s tím spojených, bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost této reklamace. Jedná se o nadstandardní službu a ceny těchto vícenákladů se řídí ceníkem dozorových a technických prací, vč. nákladů na dopravu, který je součástí aktuálně platného ceníku prací firmy ZEROT s.r.o.

4.2.        Při dalším posuzování reklamace se dále postupuje podle ostatních zde specifikovaných podmínek reklamačního řádu.

 

5.            UZAVŘENÍ A UKONČENÍ REKLAMACE

5.1.        O termínu a způsobu ukončení reklamace bude Kupující zákazník informován elektronicky e-mailem nebo telefonicky.

5.2.        Povinností zákazníka je na výzvu o ukončení reklamace převzít ze záruční opravy zpět opravené nebo vyměněné zboží bez zbytečného prodlení. Není-li reklamované zboží vyzvednuto zákazníkem do 10 dnů po ukončení reklamačního řízení, bude toto zboží zákazníkovi zasláno zpět přepravní službou. Zákazníkovi budou v tomto případě účtovány veškeré s tím spojené náklady.

5.3.        V případě uznání oprávněnosti reklamace, bude-li zákazník požadovat odeslání reklamovaného výrobku po opravě či výměně zpět na jeho adresu, náklady na dopravu opraveného, nebo při reklamaci vyměněného výrobku zpět na adresu kupujícího, nese vždy prodávající, který je oprávněn zvolit ekonomicky vhodnou  formu dopravy dle svého uvážení.

 

6.            ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

6.1.        V případě neuznání oprávněnosti reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, porušení podmínek záruky nebo že výrobek vykazuje závadu či poškození, na které se nevztahuje záruka (viz. Obchodní podmínky firmy ZEROT s.r.o.) bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. Firma ZEROT s.r.o. má v tomto případě právo naúčtovat zákazníkovi náklady spojené s diagnostikou závady neoprávněně reklamovaného výrobku.

6.2.        U výrobku, na který se již nevztahuje záruka, nebo nebyla z výše uvedených důvodů uznána reklamace, může zákazník využít možnosti mimozáruční či pozáruční opravy. Podmínky jsou v tomto případě shodné s běžným placeným servisem.

6.3.        V případě přijetí výrobku do mimozáruční opravy bude nejprve provedena diagnostika závady výrobku. Na základě toho bude zákazník informován o předpokládané ceně opravy. Teprve po jejím odsouhlasení bude výrobek opraven. V případě časově náročné diagnostiky závady výrobku si firma ZEROT  s.r.o. vyhrazuje právo po zákazníkovi vyžadovat úhradu všech nákladů s tím spojených a to i v případě, že zákazník se rozhodne výrobek neopravovat.

 

V Praze dne 2.5.2016